Zadania pre rok 2022

Primárny problém


Anglicky

Problém #1


Anglicky

Problém #2


Anglicky

Problém #3


Anglicky

Problém #4


Anglicky

Problém #5


Anglicky