Zadania pre rok 2020

Primárny problém


Otvoriť

Problém #1


AnglickySlovensky

Problém #2


AnglickySlovensky

Problém #3


AnglickySlovensky

Problém #4


Anglicky

Problém #5


AnglickySlovensky